Suggesties voor de opbouw en activiteiten van je gastles

Wat kun je allemaal doen in een gastles? Hieronder beschrijven we een mogelijke opzet van je gastles.

1. Introductie

Begin de les met een introductie van jezelf, je opleidingen en beroep. Houd deze introductie kort, later is er ruimte om meer te vertellen.

  • Vertel een kort verhaal of anekdote uit je werk.
  • Laat een product zien wat je bedrijf maakt.
  • Ga in gesprek met leerlingen wat zij al (denken te) weten over jouw bedrijf of product.

2. Opdracht

Geef de leerlingen een opdracht. Bij een gastles is het altijd leuk als de leerlingen zelf aan de slag kunnen en zo jouw werk kunnen ervaren.

3. Practicum of experiment

Bedenk of je een practicum wilt geven. Door zelf een experiment te doen en aan de slag te gaan met materialen, ervaren de leerlingen echt wat het is om jouw werk te doen.

Er is een hoop mogelijk.

4. Presentatie

Geef een korte presentatie over jouw werk, bedrijf of beroep. Blik terug op de opdracht/het practicum en leg de link met jouw werk. Denk aan maximaal 10 minuten.

5. Reflectie en evaluatie

Sluit de les af met een reflectie voor de leerlingen. Gebruik hiervoor de reflectievragen.

Evalueer daarna de les. Geef de klas ruimte om te reageren op de les en geef zelf ook aan wat je ervan vond. Bespreek de les ook na met de docent. Een goede evaluatie is een vertrekpunt voor een volgende gastles.

Voorbeelddraaiboek

Bekijk het voorbeelddraaiboek voor een gastles met een experiment.

< Terug naar het overzicht van (Online) de klas in